language-english

Pisanje datuma ili nadnevka

lektura nadnevak ili datum

Nadnevak ili datum su istoznačnice

Nadnevak je hrvatska riječ za datum koji svoje podrijetlo vuče iz latinskog jezika. Jedna od najčešćih pogrešaka koja je ušla u svakodnevno pisanje je pisanje nule ispred jednoznamenkaste brojke dana i mjeseca. Kad je redni broj dana i mjeseca jednoznamenkasti, pisanje nule ispred jednoznamenkastih brojeva nije preporučljivo, osim u poslovnoj korespondenciji. Dakle ispravno je 1. siječnja 2017.

Dan uvijek završava točkom budući da je dan u mjesecu redni broj.

Uobičajeno je da se ime mjeseca zapisuje riječju, no može se pisati i brojkama. Ako se zapisuje riječju, onda se i sklanja.

Naziv mjeseca unutar datuma uvijek je u genitivu i piše se malim početnim slovom.

Mjesec mora biti u genitivu jer je 22. ožujka zapravo skraćeni oblik “22. dan mjeseca ožujka”.

Jedna od najčešćih pogrešaka u hrvatskom jeziku prilikom pisanja mjeseca riječju je pisanje mjeseca u nominativu.

Npr. umjesto

  1. siječanj, ✗
  2. veljača, ✗

ispravno je

  1. siječnja, ✔
  2. veljače… ✔
 

Datum treba pisati na jedan od sljedećih načina:

  1. kolovoza 2016. ✔
  2. 8. 2016. ✔
  3. VIII. 2012. ✔

Pisanje zareza u datumima

Zarez se piše kad se datum nalazi iza oznake mjesta u nominativu:

Zagreb, 15. travnja 2013. ✔

Zarez se ne piše kad se datum nalazi iza oznake mjesta u prijedložnome izrazu:

U Gospiću 11. prosinca 2016., ✔
Na Krku 28. rujna 1930. ✔

Mjesto se od datuma odvaja zarezom, primjerice:

Virovitica, 25. listopada 2013. ✔

Pišemo li mjesto s prijedlogom u, nećemo pisati zarez:

U Bjelovaru 22. studenoga. ✔