language-english

Dakanje i dalikanje

lektura na engleskom

Hrvatska gramatika

Dakanje je upotreba veze „da + prezent“ umjesto infinitiva.

Jedna od najčešćih pogrešaka koje nisu svojstvene hrvatskom jeziku, su tzv. dakanje i dalikanje. Objasnimo najprije o čemu se radi.

Uzmimo kao primjer sljedeću rečenicu.

Ja ću to da ispravim. ✗ = Ja ću to ispraviti. ✔

Umjesto “da + glagol u prezentu”, u hrvatskom jeziku treba koristiti infinitiv.

Idem da učim. ✗ = Idem učiti. ✔

Nakon toga možemo da idemo u kino. ✗ = Nakon toga možemo ići u kino. ✔

Između ovih izričaja nema nikakve sintaktičke razlike i u oba slučaja osnovni smisao rečenice ostaje isti, no u duhu hrvatskog jezika prednost se daje korištenju infinitiva. Dakanje treba izbjegavati, no ne uvijek, kao što je primjerice slučaj u objektnim rečenicama gdje ga je ponekad teško, ali i nepotrebno izbjegavati. Npr. Predlažem vam da izradite kalendar.

Pri postavljanju pitanja u hrvatskom jeziku nije ispravno postavljati pitanje upotrebom „da li”, nego treba koristiti glagol i rječcu li. Upotrebu „da li“ nazivamo dalikanje što predstavlja čest problem u hrvatskom jeziku.

Da li si to naučio? ✗ = Jesi li to naučio? ✔

Da li odmaraš? ✗ = Odmaraš li? ✔

Da li ćeš putovati? ✗ = Hoćeš li putovati? ✔

Da li je već došao? ✗ = Je li već došao? ✔

Također, pogrešno je postaviti pitanje:

“Da li si vidio moj novčanik? ✗, a ispravno “Jesi li vidio moj novčanik?” ✔