language-english

Uvjeti korištenja

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici www.nitor-usluge.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Nitor usluga d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Nitor uslugama d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Nitor usluga d.o.o. i drugih vlasnika autorskih prava.

Nitor usluge d.o.o. polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica smatra se kršenjem autorskih prava Nitor usluge d.o.o. web stranica i podložno je tužbi.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica bez dozvole vlasnika autorskih prava (Nitor usluge d.o.o., partneri, korisnici…) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Nitor usluge d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ove web stranice.

Nitor usluge d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja web stranice u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

Nitor usluge d.o.o. zadržava pravo da bez najave povremeno promijeni ili modificira pravila. O važnim promjenama i dopunama Nitor usluge d.o.o. može obavijestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na web stranicama. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na Nitor usluge d.o.o. web stranica smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.

Saznajte više o našim uslugama

Nazovite nas

Pošaljite upit