language-english

Lektura

lektura nadnevak ili datum
lektura nadnevak ili datum

Lektura na hrvatskom jeziku

Profesori hrvatskog jezika

Lekturu i korekturu tekstova na hrvatskom jeziku rade profesori hrvatskog jezika s višegodišnjim iskustvom koji jezično i stilski ispravljaju i dotjeruju tekst.

Izvorni govornici engleskog jezika

Naš izvorni govornik engleskog jezika koji je ujedno i sudski tumač za engleski jezik lektorira tekstove na engleskom jeziku.

Lektori su ujedno i prevoditelji

Lekturu obavljaju djelatnici koji su i prevoditelji, poznaju izvorni i ciljni jezik, pravila, iznimke i standard.

Što je lektura?

Lektura je jezična kontrola i ispravljanje jezičnih i stilskih pogrešaka. U tekstu je potrebno biti dosljedan, stoga lektor zadire i u leksikologiju i sintaksu.

Lektura je pravopisno i jezično ispravljanje i uređivanje autorskog rukopisa te davanje savjeta autoru. 

Lektor jezično i stilski ispravlja i dotjeruje tekst.

Lektura najčešće obuhvaća korigiranje pravopisnih te gramatičkih pogrešaka. 

Međutim, lektoriranje obuhvaća više od samih pravopisnih, interpunkcijskih i gramatičkih pogrešaka. 

U tekstu je potrebno biti dosljedan, stoga lektor zadire i u leksikologiju i sintaksu.

Hrvatske tekstove lektoriraju profesori hrvatskoga jezika i književnosti koji su ujedno i stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u stilskoj lekturi i korekturi. 

Naši lektori su ujedno i prevoditelji, izvrsno poznaju hrvatski jezik, gramatička pravila, iznimke i standarde.

Ispravljanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka

Lektura najviše obuhvaća korigiranje pravopisnih te gramatičkih pogrešaka, međutim, lektura obuhvaća više od toga.

 

Posao lektora

Svaki dovršen prevedeni dokument lektorira lektor (redaktor). Lektor pregledava jesu li prijevodi prikladni za namjenu.

Saznajte više o našim uslugama

Nazovite nas

Pošaljite upit