language-english

Nitor prevoditeljski ured

LEKTORIRANJE

LEKTURA NA HRVATSKOM I ENGLESKOM

lektura koja čini tekst boljim

6 RAZLOGA ZAŠTO ODABRATI NITOR

Što je lektura?

Lektura je jezična kontrola i ispravljanje jezičnih i stilskih pogrešaka. U tekstu je potrebno biti dosljedan, stoga lektor zadire i u leksikologiju i sintaksu.

Izvorni govornici engleskog jezika

Naš izvorni govornik engleskog jezika koji je ujedno i sudski tumač za engleski jezik lektorira tekstove na engleskom jeziku.

Ispravljanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka

Lektura najviše obuhvaća korigiranje pravopisnih te gramatičkih pogrešaka, međutim, lektura obuhvaća više od toga.

Lektori su ujedno i prevoditelji

Lekturu obavljaju djelatnici koji su i prevoditelji, poznaju izvorni i ciljni jezik, pravila, iznimke i standard.

Profesori hrvatskog jezika

Lekturu i korekturu tekstova na hrvatskom jeziku za Nitor rade profesori hrvatskog jezika s višegodišnjim iskustvom na području lekture i korekture koji jezično i stilski ispravljaju i dotjeruju tekst.

Posao lektora

Svaki dovršen prevedeni dokument lektorira lektor (redaktor). Lektor pregledava jesu li prijevodi prikladni za namjenu.

Naše prednosti

Visoka kvaliteta

U mogućnosti smo odraditi najsloženije prijevode (stručne, tehničke, hitne) po visokoj kvaliteti.

UNUTAR ROKA

Shvaćamo kako je važno poštivati dogovoreni rok s našim klijentima, naročito kada im je rok bitan.

PRISTUPAČNE CIJENE

Budući da ne surađujemo s vanjskim prevoditeljima, naše su tržišne cijene nešto i povoljnije.

Lektoriranje

Lektura do kvalitetne komunikacije

Iskusni i kvalificirani lektori koji rade za nas pomoći će vam da bolje komunicirate i prenesete svoje poslovne poruke.Naši lektori lektoriraju sve dokumente i dodijeljene zadatke tretiraju u povjerenju.Naša agencija sastoji se od tima visokoobrazovanih, obučenih, kvalificiranih i iskusnih lektora za sva područja.Naš tim spreman je odgovoriti na sva vaša pitanja.Angažiramo samo stručne lektore s višegodišnjim iskustvom za lektoriranje vašeg teksta. Sustav osiguranja kvalitete kojeg se pridržavamo jamči kvalitetu konačnog proizvoda.

Saznajte više o našim uslugama

Nazovite nas

Pošaljite nam upit

Lektoriramo diplomske radove, magisterske radove, dizertacije i znanstvene radove za sljedeće fakultete:

Arhitektonski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Učiteljski fakultet

Grafički fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Katolički bogoslovni fakultet

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin Prirodoslovno-matematički fakultet, Hrvatski studiji

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Agronomski fakultet, Šumarski fakultet, Akademija dramske umjetnosti

Geodetski fakultet, Geotehnički fakultet, Građevinski fakultet, Filozofski fakultet

Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Pravni fakultet, Akademija likovnih umjetnosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet