language-english

Nitor prevoditeljski ured

SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK

Trebate li prijevod s engleskog na hrvatski jezik ili obrnuto, a koji ovjerava sudski tumač za engleski?

Sudski tumač za engleski?

Službeni dokumenti

Prevode se službeni dokumenti koji su potrebni za dostavljanje nadležnim institucijama unutar Republike Hrvatske i u inozemstvu.

Sudski tumač za engleski

Naš stalni sudski tumač za engleski jezik je ujedno i izvorni govornik engleskog jezika koji će vjerodostojno prevesti vaše dokumente te ih po potrebi ovjeriti.

Na hrvatski ili engleski jezik

Sudski tumač mora poznavati izvorni jezik i ciljni jezik, u ovom slučaju hrvatski i engleski jezik.

Klijenti

Usluge sudskog tumača nudimo fizičkim i pravnim osobama te različitim ustanovama, organizacijama i sl.

Izjava i pečat sudskog tumača

Nudimo kompletnu uslugu prevođenja s engleskog na hrvatski jezik i s hrvatskog na engleski jezik s izjavom i pečatom sudskog tumača kao potvrde vjerodostojnosti.

Prijevodi i različite svrhe

Prevodimo pojedinačne dokumente i opširnu dokumentaciju koja je potrebna za primjerice nadmetanja te u ostale svrhe.

Rok isporuke prijevoda

Naručitelj i sudski tumači dogovaraju rok za isporuku prijevoda. Prijevodi manjeg obima se isporučuju za dan ili dva. U hitnijim slučajevima, možemo i brže.

Povjerljivost podataka

Budući da su dokumenti i tekstovi koje primamo od naših klijenata često povjerljive naravi, sudski tumači u našoj prevoditeljskoj agenciji obvezni su čuvati povjerljivost podataka koji se nalaze u tim dokumentima.

Pokrivamo sve branše

Pravosuđe

ugovori, aneksi, statuti i sudska rješenja, uvjerenje o nekažnjavanju, sudski iskazi, presude, raznovrsne potvrde od sudova i institucija

Financije i ekonomije

potvrde banke, bankovni izvaci, usmeno prevođenje za vrijeme solemnizacije kreditnog ugovora

Službene isprave

službeni dokumenti: rodni list, vjenčani list, smrtni list, oporuke

Sudski tumač za engleski

Pravo

punomoći, javnobilježničke isprave, različiti ugovori (kupoprodajni, za zakup, prijenos udjela)

Medicina

medicinski nalazi kao što su otpusna pisma, povijesti bolesti, kliničke studije, nalazi i dijagnoze

Tehnika i inženjering

dokumenti za javno nadmetanje s različitih područja

Što naši klijenti govore o nama

Sudski tumač

Kvaliteta i povoljnost

Cijena kartice neovjerenog prijevoda s engleskog na hrvatski jezik i obrnuto ovisi o količini, hitnosti, složenosti, ovjeri prijevoda, popustu i ostalim čimbenicima.Jedna kartica je sadrži 1500 znakova s razmacima.Cijena ovjerenog prijevoda s engleskog na hrvatski jezik ili s hrvatskog na engleski s pečatom i potpisom sudskog tumačaprema važećem Pravilniku o stalnim sudskim tumačima

Saznajte više o našim uslugama

Nazovite nas

Pošaljite nam upit