language-english

Prijevod osobnih dokumenata

Prijevod isprava

Ukoliko vam zatreba prijevod ili ovjera vaših osobnih i drugih dokumenata, naši stalni sudski tumači za engleski jezik će vam omogućiti da prijevodi i ovjere vaših dokumenata budu ispravni, kvalitetni i vjerodostojni izvorniku.

Najčešće ćete zatrebati prijevod ili ovjeru neke od sljedećih isprava:

 • osobne iskaznice
 • rodnog lista
 • izvoda iz matične knjige rođenih
 • izvoda iz matične knjige umrlih
 • domovnice
 • potvrde o jedinstvenom matičnom broju
 • potvrde o osobnom identifikacijskom broju
 • putovnice
 • vjenčanog lista
 • smrtnog lista
 • prijepisa ocjena
 • diplomatske putovnice
 • putnih isprava
 • vize
 • potvrde o prethodnoj odjavi prebivališta
 • potvrde o prijavi prebivališta
 • potvrde o nekažnjavanju
 • sudskih presuda
 • životopisa, preporuka i sl.
 • vojne iskaznice
 • radne knjižice
 • vlasničkog lista nekretnine
 • dokaza o vlasništvu vozila
 • prometne dozvole
 • knjižice vozila
 • punomoći
 • povijesti bolesti
 • potvrde iz banke
 

Također nudimo i simultano tumačenje na kojem će biti prisutan stalni sudski tumač za engleski jezik na vjenčanjima, pri sudovima i sudskim procesima i sl.

Nudimo kvalitetne usluge prevođenja i ovjere vaših dokumenata za koji jamčimo da su istovjetni s originalom.

Saznajte više o našim uslugama

Nazovite nas

Pošaljite upit