language-english

Prijevod tehničkih dokumenata

Tehnika i inženjering

Tehnička dokumentacija je osnovno sredstvo tehničkog načina izražavanja i komuniciranja.

Tehnički prijevodi omogućuju prijenos tehnologije (transfer of technology) iz jedne zemlje u drugu.

U Hrvatskoj, izvoznici – proizvođači imaju potrebu da se njihova tehnička dokumentacija često prevodi na engleski za kupce u inozemstvu.

Takvi tehnički prijevodi su izuzetno složeni i osjetljivi. Na primjer, tehnički priručnici za opremu, ukoliko sadrže greške ili omaške u prijevodu, mogu prouzrokovati opasne posljedice za korisnike i održavatelje u inozemstvu.

Prevođenje tehničke dokumentacije uključuje: 

 • pripremne radove izgradnje
 • upute za rad u industrijskom postrojenju
 • proširenja postojećih elaborata
 • održavanje uređaja i postrojenja
 • razvoj i istraživanja na svim tehničkim poljima
 • projektne zadatke
 • idejna rješenja
 • idejne projekte
 • troškovnike
 • investicijske elaborate
 • različite vrste dozvola
 • zaštićena tehnička rješenja – patente
 • izvedbenu dokumentaciju i prikupljene ponude
 • dokumentaciju za pogon i održavanje
 • naputke za uporabu i održavanje pogona, strojeva i uređaja
 • tehničke opise građevine
 • naputke za ispitivanja i održavanja
 • naputke za rukovanje
 • popise opreme
 • tehnički priručnici
 • izradu izvedbene dokumentacije

Saznajte više o našim uslugama

Nazovite nas

Pošaljite upit