language-english

Prijevodi ekonomskih i financijskih tekstova

prijevodi ekonomskih i financijskih tekstova
prijevodi ekonomskih i financijskih tekstova

Vrste ekonomskih i financijskih tekstova

Nitor usluge d.o.o. nudi vam kvalitetno prevođenje svih ekonomskih i financijskih dokumenata potrebnih za vaše poslovanje te vam omogućuje da krenete naprijed profitabilnijim i učinkovitijim putem.

Kvalitetni ekonomski i financijski prijevodi pomoći će vašim klijentima i korisnicima u boljem razumijevanju vaših proizvoda i usluga.

Po potrebi, naš sudski tumač za engleski jezik će i ovjeriti zatraženi prijevod.

Takvi prijevodi su na primjer:

 • ovjereni prijevodi poslovnih knjiga – dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa
 • ovjereni prijevod bilance
 • ovjereni prijevod računa dobiti i gubitka
 • ovjereni prijevod izvanbilančnih zapisa
 • ovjereni prijevodi patenata, licencija, koncesija, zaštitnih znakova i ostalih sličnih prava
 • ovjereni prijevod dugoročnih ulaganja
 • ovjereni prijevod kratkoročnih ulaganja
 • ovjereni prijevod nematerijalne i materijalne imovine
 • ovjereni prijevod salda konta dobavljača
 • ovjereni prijevod salda konta kupaca
 • ovjereni prijevod analitike plaće zaposlenih
 • ovjereni prijevod poreznih kartica zaposlenih
 • ovjereni prijevod izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika
 • ovjereni prijevod izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženja
 • ovjereni prijevod o Ugovora o djelu, autorskih Ugovora i sl. vanjskih suradnika
 • ovjereni prijevod zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora i Uprave društva
 • ovjereni prijevodi godišnjeg izvješća
 • ovjereni prijevod knjigovodstvene i računovodstvene dokumentacije
 • ovjereni prijevod poslovnih planova
 • ovjereni prijevod revizorskih izvješća
 • ovjereni prijevod marketinških i investicijskih planova itd.

Saznajte više o našim uslugama

Nazovite nas

Pošaljite upit